Gegevensbescherming

De tandartspraktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Middels het invullen van dit formulier geeft u aan dat u op de hoogte bent van het feit dat we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe we deze verwerken.

 

 

*Toestemmingsverklaring

Met het ondertekenen van de toestemmingsverklaring geeft u Mondzorg Vesa toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. U heeft zich ervan op de hoogte gesteld dat een uitgebreid Privacy Statement te vinden is op de website van de tandartspraktijk.

Uw toestemming omvat mede :

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in uw patiëntendossier;
  2. het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  3. verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling.